e-adopcje

Nie możesz mieć kota w domu a chcesz mieć swojego pupila? Mamy idealna alternatywę!

E-adopcja polega na wirtualnej opiece nad jednym z naszych podopiecznych:

  • Pomoc finansowa w opiece weterynaryjnej
  • Pomoc finansowa lub materialna w żywieniu, zakupie żwirku itp.

E-adopcja zobowiązuje do co miesięcznej wpłaty zadeklarowanej kwoty na konto fundacji.

Do jednego podopiecznego może być kilku e-opiekunów.