Zbiórki

Zachęcamy do współpracy w organizowaniu zbiórek np. w zakładzie pracy, wśród rodziny lub znajomych, klubach itp.

  • Pomoc w zbiórkach karmy, (pozyskując fundusze, sponsorów, darczyńców)
  • Pomoc w zbiórkach finansowych, (pozyskując fundusze, sponsorów, darczyńców jednorazowych i stałych)